หน้าแรก
ประวัติวัดแก้วเจริญ
ประวัติหลวงปู่หยอด
ภาพถ่ายสมัยเก่า
ภาพวัตถุมงคลยุคแรก
ภาพวัตถุมงคลหลวงปู่หยอด
ภาพวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่ที่วัด
คติธรรมหลวงปู่หยอด
ประวัติพระครูสมุทรรัตนวัฒน์

แหล่งความรู้
ทัศนียภาพภายในวัด
แผนที่ไปวัด
แจ้งข่าวการกุศล
ติดต่อทางวัด
website-hit-counters.com
Provided by website-hit-counters.com hit counter site.
 
 ประวัติวัดแก้วเจริญ
   

เดิมชื่อวัดแก้วเฉย ๆ แล้วมาเติมคำว่าเจริญต่อท้าย  เพื่อเป็นมงคลหรือหลักชัยให้ปฏิบัติรักษาให้สมชื่อแล้วก็เจริญตลอดมา

ชั้นและที่ตั้งวัด

วัดแก้วเจริญ   เป็นอารามราษฎร์   ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ ๑๐  ตำบลเหมืองใหม่  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ริมฝั่งขวาแห่งลำแม่น้ำอ้อม  ติดกับปากคลองประดู่ที่ตั้งวัดนี้  เดิมเป็นหมู่บ้านที่ ๑  ตำบลหัวลาด  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  มณฑลราชบุรี

เขตและอุปจาระวัด

อาณาเขตและอุปจาระของวัด  ด้านหน้าวัดทางทิศเหนือจดลำแม่น้ำแควอ้อมยาว ๖ เส้น
๑๐ วา  ทิศตะวัดออกจดคูวัดยาว ๔ เส้น ๑๒ วา  ทิศใต้จดคูวัดยาว ๓ เส้น ๔ วา  ทิศตะวันตกจดคลองประดู่  ยาว ๕ เส้น ๖ วา

ผู้สร้างและผู้ปฏิสังขรณ์

วัดนี้เป็นวัดโบราณ  สืบไม่ได้ว่าสร้างขึ้นแต่ครั้งไร  และใครเป็นผู้สร้าง  คงได้ความแต่เพียงว่าเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งเช่นเดียวกับวัดโบราณอื่น ๆ ทั้งไม่ปรากฏว่าเดิมมีนามว่าวัดอะไร  ตามคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในถิ่นนี้เล่าสืบ ๆ กันมาว่า  ชาวบ้านท่าใหญ่ซึ่งอพยพหลบภัยจากพม่าข้าศึกมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ครั้งเสียกรุงเมื่อ  พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้มาถึงตำบลนี้  เห็นเป็นชัยภูมิที่เหมาะทั้งเป็นที่รกร้างว่างเปล่าหาผู้คนอยู่อาศัยมิได้  จึงได้จัดการแผ้วถางเพื่อสร้างเคหะสถานเป็นที่อยู่  ครั้นแผ้วถางจากริมฝั่งเข้าไปตามชายคลองประดู่ลึกประมาณ  ๓  เส้นเศษ ก็พบซากพระอุโบสถอันหาฝาผนัง  และหลังคามิได้  พบแต่สิ่งปรักหักพังปรากฏอยู่กับ   พระพุทธประธานศิลาแลงพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และพระพุทธรูปสร้างด้วยแก้ว  ประดิษฐานอยู่บนชุกชีพบในสีมารอบพระอุโบสถ  หน้าและหลังผนังอุโบสถมีพระพุทธรูปศิลาแลงประดิษฐานอยู่บนแท่นนอกจากนี้ยังพบเจดีย์แบบรามัญ ๒  องค์ชำรุดหักพัง  มีพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์   ชนิดไม่มีผ้าพาด ซึ่งเรียกว่า  พระกรวยบรรจุอยู่เป็นอันมาก  จึงทราบว่าเป็นอารามร้าง  ครั้นเห็นว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ไม่เหมาะแก่การสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย จึงได้พากันข้ามคลองประดู่ไปแผ้วถางอยู่ใหม่ทางทิศตะวันตกของวัดห่างประมาณ  ๕  เส้นเศษ   และหมู่บ้านท่าใหญ่ก็ยังคงปรากฏ   อยู่จนปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาส

๑. พระอธิการต่าย

๒. พระอธิการแย้ม

๓. พระอธิการฟัก

๔. พระอธิการคง

๕. พระอธิการเปลี่ยน

๖. พระครูสุนทรธรรมกิจ  (หลวงปู่หยอด  ชินวํโส)

๗. พระครูสมุทรรัตนวัฒน์ (หลวงปู่ปาน)